in

Love ItLove It

Wheat in our fields will soon mature

Ko sem zadnjič hodil po okolici, sem opazil, da je pšenica skoraj dozorela in da bo kmalu pobran. Na naših poljih letos posejamo največ pšenice, koruze in krompirja. Pšenica je enoletna, raste po vsem svetu, vendar ne vemo zagotovo, od kod izvira. Literaturni viri navajajo, da so jih gojili pred več kot 10.000 leti, morda celo pred 50.000 leti. Vsekakor lahko rečemo, da je to najpomembnejša žitna in kulturna rastlina na splošno, tako v smislu posejana območja kot tudi pomena, ki ga ima v naši prehrani. Uporaba pšenice je najpogostejša v živilski industriji. Večina je mletih v moki, nekaj se uporablja za industrijsko proizvodnjo škroba, sladkorja in alkohola. Gill tudi ekstrahira olje, bogato z vitaminom E, medtem ko so mlete pražene žitarice odlične kot kavni nadomestki.

 • Question of

  Does your country bake bread from wheat flour?

  • Yes
  • No
 • Question of

  Do you grow wheat in your country?

  • Yes
  • No

Report

What do you think?

25 Points
Legend

Written by lado

Up/Down VoterYears Of MembershipContent Author

55 Comments

Leave a Reply
 1. Thank you for sharing. Here is what I understand from the post:
  When I last walked around the area, I noticed that the wheat was almost matured and that it was soon picked up. In our fields this year we sow most of wheat, maize and potatoes. Wheat is one year old, growing all over the world, but we do not know for sure where it originated. Literature sources state that they were cultivated more than 10,000 years ago, perhaps even 50,000 years ago. In any case, it can be said that this is the most important cereal and crop plant in general, both in terms of the area sown and the importance it has in our diet. The use of wheat is the most common in the food industry. Most are grinding in flour, something is used for industrial production of starch, sugar and alcohol. Gill also extracts the oil rich in vitamin E, while milled roasted cereals are excellent than coffee substitutes.

Leave a Reply